2018


Sörbygdens Musik- och Kulturförening planerar för ett givande år 2015. Vi hälsar alla välkomna til våra arrangemang.


Vårens och sommarens program är klart. Alla medlemmar har fått information via medlemsbrev. Se affischer i bygden inför våra program.


17 febru

Sörbygdens Musik- och Kulturförening                                                                                   SMoK 2018

                            30 år med SMoK        Fira med oss!


     Årsmöte 27 februari kl 19.00 på Söbböns skola

     

     2 mars kl 19.00 middag med underhållning på Ulkeröds gård.

     Björn Regnér och Bo Savik underhåller efter maten.

     

    9 mars Konsert med Emil Ernebro och Filip Jers

    kl 19.00 på Hedekas bygdegård Entré inkl fika: 200 kr


    26 april sponsrar SMoK Musikquiz som Munkedals musikskola har

     i Hedekas bygdegård genom att betala lokalhyran.


    Natur och kulturvandringar kl 15.00  tag med fika.

     5 maj Gunnarsbo  ledare: Johannes Gårdbäck, Börje Larsson

    19 maj Hällevad, Sanne ledare:Eivor Ljungberg

    26 maj Hede kyrka och Långön ledare: Lizzie Löf och Nina Svensson

                Sockenstugan med fika har öppet till kl 15.00


   12 augusti kl 15.00 Allsång i Stenarsbön

    Samling vid Lindskogs lada. Tag med egen fika och ett glatt humör. Vi   

    bjuder varandra på sång och musik!


    22 september "Evigt Taube" på Hedekas bygdegård.Ett program där     

    Evert Taube och Sven-Bertil Taube samtalar om livet och skapandet. 

    Detta framförs av Ole Moe och Dan Nerenius.


    20 oktober "Se Stig" på Hedekas bygdegård. En teaterföreställning

    med musik. Aktörer Johan Evertsson och Sven Benediktusson


    31 oktober kl 10.00 Barnprogram " Mama Gumbos värld"

    Hedekas Bygdegård   Fri entré.


    17 november kl 16.00     30 år med SMoK Hedekas bygdegård 

    Kultur i Sörbygden  Utställningar och underhållning. Fri entré


    15 december kl 19.00  "Elvis Christmas" Hedekas bygdegård

     Möt Kent Vikmo och Christmas Chicks.Piano: Ingemar Thorell

     Entré: 150 kr Förboka biljetter på 072 2049886. Betala vid entrén.


    Bli medlem och stöd våra arrangemang!

    Välkomna!


        Swedbank har 20180614 visat uppskattning för SMoKs kulturella

      insatser genom att ge ett pris.  Vi är mycket tacksamma för detta och

      använder medlen till att satsa på fler program för barn och ungdomar.

      Stort tack!
     

   

 

                                                  

Kontakta oss

om du har tips på aktiviteter!