Hem

 

Sörbygdens Musik- och Kulturförening planerar för ett givande år 2015. Vi hälsar alla välkomna til våra arrangemang.

 

Vårens och sommarens program är klart. Alla medlemmar har fått information via medlemsbrev. Se affischer i bygden inför våra program.

 

17 febru

Sörbygdens Musik- och Kulturförening

 

 

Föreningen skall

främja musik- och

kulturliv i Sörbygden,

arrangera kulturträffar

med medverkan av

såväl amatörer som

professionella

 

Medlemskap

Enskild medlem: 50 kr/år

Familj: 110 kr/år

Insättes på Bankgiro:

5656-5369

Skriv ditt/era namn,

adress och mailadress

 

Välkomna!

 

Föreningen är öppen för enskilda personer. På förslag från bygdens befolkning arrangeras olika aktiviteter:

* natur-och kulturvandringar

* konserter

* bygdespel

* familjeföreställningar ex

teater

* operaföreställningar

* berättarkvällar

* hantverk

* samarbete med

kommunens kulturella

aktiviteter

* dans

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen: 2015:

 

ordförande: Gerd Berg

0722-049886

sekreterare: Rolf Berg

070-6231111

kassör: Therese Andersson

0730-515159

ledamöter:

Gunilla Lindskog

0768-148433

Christer Karlsson

Ivo Beno

0524-32001

Jonatan Lindbom

073 9749779

 

Kontakta oss

om du har tips på aktiviteter!